Print

Bivaksubsidies

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor het jaarlijkse bivak van de vereniging. De bivaksubsidies worden berekend op basis van een aantal gegevens over het kamp dat plaatsvond in het lopende kalenderjaar. Via een puntensysteem op basis van o.a. het aantal leden, leiding, duur van het bivak, … wordt de subsidie berekend.

Een jeugdwerkinitiatief kan slechts één keer per jaar op deze toelage rekenen.

Onder bivak wordt verstaan een verblijf op locatie van minimum 4 aaneensluitende nachten tijdens de zomervakantie (juli/augustus).

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.