Print

Voorlopige identiteitskaart

Rekening houdend met de invoering van het elektronisch basisdocument in 2017 worden de voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale afvaardigingen van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken afgeschaft en vervangen door elektronische identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten afgeleverd worden of gecentraliseerd in Brussel.

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart is nog enkel uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de centrale diensten van de AD Instellingen en Bevolking in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel) onder de volgende restrictieve voorwaarden:

  • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures (In geval van verlies of diefstal op de vooravond van een vertrek naar het buitenland);
  • de onmogelijkheid om dringend een paspoort te verkrijgen;
  • de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn voor een periode van minstens 1 maand.

Teneinde deze criteria te verifiëren, zullen de reisdocumenten van de burgers gecontroleerd worden.

Om te voldoen aan de behoeften van de burgers om identiteitsdocumenten met spoed te verkrijgen, worden vanaf 1 januari 2017 snellere en goedkopere spoedprocedures voor de uitreiking van een eID of Kids-ID gehanteerd.