Print

Jeugdraad

De jeugdraad is het adviesorgaan inzake gemeentelijke jeugdaangelegenheden.

De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die bereid zijn om mee te werken aan de organisatie en de uitbouw van het brede jeugdbeleid. Ook individuele personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom in de jeugdraad.

De jeugdraad heeft tot doel de interesse voor het stedelijke jeugdbeleid bij de kinderen en de jongeren in Scherpenheuvel-Zichem te stimuleren en de mogelijkheid tot inspraak hierin duidelijk te maken.

Hoe toetreden tot de jeugdraad?

Dien een aanvraag in via het secretariaat van de jeugdraad (jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be) door het desbetreffende aanvraagformulier in te vullen.

Aanvragen die worden ingediend met het oog op toetreding tot de jeugdraad, worden op de volgende algemene vergadering van de jeugdraad op de agenda geplaatst. In geval van gunstig advies kan de aanvrager na deze vergadering toetreden als lid van de jeugdraad.

Indien je als vereniging wil toetreden dan is je aanvraag indien mogelijk vergezeld van volgende documenten:

  • een volledige ledenlijst met naam, adres, geboortedatum van de leden en de leiding. Verenigingen met verschillende afdelingen geven een lijst met indeling van de afdelingen met hun respectievelijke leiding. Verenigingen die aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie voegen een bevestiging van deze gegevens door de koepelorganisatie toe.
  • een exemplaar van de statuten of bij gebrek hieraan een omschrijving van de doelstellingen. Plaatselijke kernen van nationaal erkende organisaties mogen de nationale statuten bijvoegen
  • een afschrift van de verzekering waaruit de wettelijke aansprakelijkheid blijkt ten opzichte van derden evenals de dekking van lichamelijke letsels van de leden van de vereniging

Voor meer info, kan je terecht bij de jeugddienst.