Print

ZAP Nostalgiek

Omwille van de maatregelenen ter bestrijding van het Corona-virus is er beslist om geen editie van ZAP te organiseren in 2020.  De volgende editie is gepland op zaterdag zaterdag 17 juli 2021.