Print

Zaalverhuur

U kan online nagaan of de gewenste zaal beschikbaar is en onmiddellijk een aanvraag indienen. Klik op de groene knop 'zaal reserveren'. Onderaan vindt u een gebruikershandleiding.

U kan ook reserveren via de cultuurdienst, August Nihoulstraat 13-15, Scherpenheuvel, 013 35 24 80,
cultuurdienst@scherpenheuvel-zichem.be Bij reservaties via de cultuurdienst moet u langskomen voor de ondertekening van het contract.

Voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021 wordt een vermindering van 50 % toegekend op alle retributies, omwille van financiële maatregelen als gevolg van de corona-crisis. Dit is niet van toepassing op Bijlage 1 - Standaardtarieven vervanging keukenmateriaal bij schade of verlies.