Print

Ondersteuningsmaatregelen wonen

Voor bepaalde investeringen aan je woning kan je ondersteuning krijgen of  een tegemoetkoming. Er zijn verschillende instanties die ondersteuning voorzien. 

Wil je graag weten of je voldoet aan de voorwaarden om een bepaalde tegemoetkoming aan te vragen, kom dan langs bij het woonloket. Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je namelijk in de meeste gevallen aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kunnen voorwaarden zijn met betrekking tot je inkomsten, het kadastraal inkomen van de woning, je leeftijd, de aard van de werken, e.a.

Een overzicht van de meest voorkomende premies en fiscale voordelen rond wonen waarvoor je bij het woonloket terecht kan voor meer informatie:

1. Federale tegemoetkomingen:

2. Provinciale tegemoetkomingen:

3. Vlaamse tegemoetkomingen:

4. Energietegemoetkomingen van de netbeheerder Fluvius:

Volgende documenten zijn nuttig om mee te brengen als je vragen hebt over premies:

  • Offertes en/of facturen.
  • Je aanslagbiljet personenbelasting van drie en twee jaren geleden en/of je identiteitskaart en pincode van de identiteitskaart.
  • Indien van toepassing: Attest verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, attest FOD Sociale Zekerheid en/of bewijs recht op sociaal tarief.