Print

Energie

Bepaalde energiebesparende investeringen doen zoals je dak isoleren of hoogrendementsglas laten plaatsen, zorgen ervoor dat je energiefactuur kan dalen. Het woonloket informeert je graag over wat er allemaal mogelijk is aan energiebesparende werken in je woning en waarvoor er premies bestaan. Je kan ook soms met kleinere en minder ingrijpende handelingen, je energieverbruik doen dalen. Het woonloket geeft graag tips om hiervoor te zorgen. 

Als je de indruk hebt dat je veel moet betalen voor elektriciteit en/of aardgas, je kan terecht bij het woonloket met je vragen hieromtrent. Met behulp van de V-test kunnen de woonconsulenten voor jou ook een persoonlijke vergelijking maken als je een recente eindafrekening meebrengt en ze kunnen je helpen als je wenst over te schakelen naar een andere leverancier. De V-test maakt een objectieve vergelijking van alle elektriciteits- en aardgasproducten van energieleveranciers in Vlaanderen. De test wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen. Ze wordt berekend op basis van je persoonlijke verbruik. De resultaten tonen wat je volgend jaar ongeveer zal moeten betalen indien je nu een contract afsluit met een bepaalde leverancier.

Je kan ook een energiescan aanvragen via het woonloket. Tijdens een huisbezoek bekijken de energiesnoeiers dan de energiesituatie en of er mogelijkheden zijn om energie te besparen. Daarnaast geven ze een heleboel besparingstips en voeren ze een aantal energiebesparende maatregelen uit. Voor bepaalde mensen is zo een energiescan gratis.

Als je structurele energiebesparende maatregelen zou willen treffen, kan je bij het woonloket zowel terecht voor informatie over de regelgeving als informatie over de premies en de Vlaamse energielening. Via de Vlaamse energielening kan je tot 15.000 euro lenen met een terugbetalingsperiode van maximum 8 jaar (of 10 jaar voor de doelgroep) en tegen een intrestvoet van 2%, 1% of 0%.

Bij het steunpunt duurzaam bouwen van de provincie Vlaams-Brabant kan je terecht voor duurzaam bouwadvies.