Print

(Ver)kopen

Een woning verkopen is niet op alle vlakken zo evident als het lijkt. Zaken waar u onder meer over gaat moeten nadenken zijn: Wil u de woning openbaar of onderhands verkopen? Welke documenten en attesten zijn vereist bij verkoop? Welke kosten gaat u moeten maken om het goed van de hand te doen? Hoe brengt u uw woning onder de aandacht van potentiële kopers?

Het woonloket informeert u graag over waar u rekening mee moet houden als u een woning wil verkopen en wat uw rechten en plichten zijn als verkoper.

Bij de aankoop van een woning komt ook veel kijken. Het is dan ook belangrijk dat je op voorhand voldoende informatie inwint. Om de koop te financieren zal u waarschijnlijk een hypothecaire lening moeten aangaan. Na de ondertekening van de notariële akte bent u officieel eigenaar van de woning en zal u daar jaarlijks onroerende voorheffing voor moeten betalen. Een woningverzekering afsluiten voor een nieuwe woning is ook aangewezen. En de gratis verzekering gewaarborgd wonen, kent u die al?

Kom langs bij het woonloket voor al uw vragen en meer informatie over alles wat belangrijk is om te weten als u de aankoop van een woning overweegt.

Daarnaast is het ook van belang dat u enkele stedenbouwkundige inlichtingen inwint om onverwachte situaties te vermijden en de waarde van de woning correct te kunnen inschatten zoals:

  • Bestaat er een onteigeningsplan waarin het perceel is opgenomen?
  • Ligt het perceel in een verkaveling? Is deze vervallen of niet? 
  • Gelden er erfdienstbaarheden op het perceel? 
  • Geldt er een rooilijnplanop het perceel?
  • Gelden er stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente?
  • Worden de verbouw- of herbouwmogelijkheden beperkt door andere plannen?
  • Is een bestaande woning vergund of wordt ze geacht vergund te zijn?
  • Is het bouwproject dat u voor ogen heeft vergunbaar op dit perceel?

Voor bovenstaande stedenbouwkundig gerelateerde vragen over de woning neemt u best rechtstreeks contact op met de dienst ruimtelijke ordening van de stad.