Print

Sociaal huren

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen bestaan er sociale huurwoningen. Hierdoor kunnen mensen die een lager inkomen hebben, zich kandidaat stellen voor een goede en kwaliteitsvolle sociale huurwoning en dit tegen een betaalbare huurprijs.

De sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM’s) bouwen sociale huurwoningen. Ze verhuren deze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen. Wanneer je een sociale woning huurt, is de huurprijs afhankelijk van je inkomen, de grootte van de woning en de gezinssamenstelling. Om in aanmerking te kunnen komen moet u zich inschrijven bij een SHM.

Ook de sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK’s) bieden sociale huurwoningen aan. Ze huren woningen en appartementen op de privémarkt. Als eerste huurder is het SVK verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren. Een SVK treedt dus op als tussenpersoon bij het huren van woningen aan personen met een laag inkomen en een hoge woonnood. Het SVK wil mensen die het extra moeilijk hebben op de huurmarkt toch aan een betaalbare woning helpen en hen woonzekerheid bieden. Het SVK geeft voorrang aan personen met de hoogste woonnood. Hiervoor hanteert het SVK een wachtlijst gebaseerd op een erkend puntensysteem.

U kan terecht bij het woonloket voor meer informatie over huren bij een SHM en huren bij een SVK. De woonconsulenten kunnen u ook informeren over het werkingsgebied van verschillende SHM’s en SVK’s en u kan terecht bij het woonloket om te weten welke documenten nodig zijn om toe te voegen bij een inschrijvingsdossier. Indien u dat wenst, kan het woonloket ook voor u een afspraak maken met een SHM en/of SVK, zodat u  ter plaatse de inschrijving kan vervolledigen.