Print

Kwaliteit en veiligheid van woningen

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De belangrijkste voorbeelden van deze verplichtingen zijn:

- minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn
- structurele stabiliteit van het gebouw
- veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas en elektriciteit, verwarming)
- indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken
- geen vochtproblemen
- mogelijkheid tot verluchting en natuurlijke verlichting
- vrije toegankelijkheid

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem streeft er naar om de woningkwaliteit op haar grondgebied zo goed mogelijk te bewaken en te verbeteren. Bovendien kunnen alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Als verhuurder of huurder kan je bij de gemeente een conformiteitsonderzoek aanvragen. Alle belanghebbenden (buren, familie, zorgverleners, politie, brandweer,…) kunnen een verzoek indienen. De gemeente moet elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

De huurwet verplicht de huurder om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk op de hoogte te brengen van de problemen. Het woonloket kan je helpen bij het opstellen van zo een ingebrekestelling.

De kwaliteitsadviseur van Wonen aan de Demer is in Scherpenheuvel-Zichem de contactpersoon in verband met woningkwaliteit, hij kan (voor)onderzoeken uitvoeren en hij werkt nauw samen met Wonen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wooninspectie.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een inventaris.

Als eigenaar van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning is het de bedoeling dat je de woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen, tenzij het college van burgemeester en schepenen je een vrijstelling heeft toegekend.

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Voor al je vragen over woonkwaliteit, contacteer Wesley Coomans, onze woningkwaliteitsadviseur. Tel: 0471 85 03 81.

Woningonderzoek aanvragen

Wil je een woningonderzoek aanvragen dan kan dat via dit formulier.