Print

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen eens het RUP is goedgekeurd,  stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Ze geven een gedetailleerde invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het ruimtelijk structuurplan. Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest.

Hieronder kan je de ruimtelijke uitvoeringsplannen terugvinden die van toepassing zijn in onze gemeente.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven "De Vijvers", goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 07.10.2004
  voorschriftenkaart
   
 • Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte Demer, goedgekeurd door MB op 08.10.2013:
  - deelrup Heidebosstraat, voorschriften, kaart
  - deelrup Hagenveld, voorschriften, kaart
  - deelrup Klottebergstraat, voorschriften, kaart

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen