Print

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen eens het RUP is goedgekeurd,  stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Ze geven een gedetailleerde invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het ruimtelijk structuurplan. Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest.

Hieronder kan je de ruimtelijke uitvoeringsplannen terugvinden die van toepassing zijn in onze gemeente.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

  • Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven "De Vijvers", goedgekeurd door Vlaamse Regering op 05.07.2002
    voorschriften, kaart

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen