Print

Kadaster

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Gewestelijke directie van het Kadaster
FINTO - bus 3962
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
Tel.: 02 57 719 70
Fax: 02 57 961 26
E-mail: dir.kad.brabant.uittreksel@minfinfed.be