Print

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat vroeger werd opgemaakt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan.

Een BPA legt voor een welbepaald gebied verordenend vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen.

In onze gemeente zijn de volgende BPA's nog van toepassing