Print

Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Omschrijving

Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig - ook als je alleen meerderjarig publiek van de sterke drank wil laten genieten. Sinds 2005 moet je die vergunning aanvragen bij de gemeente. Naar aanleiding van het Nationaal Actieplan Alcohol 2008-2012 werden recent enkele normen verduidelijkt.
Verkopen, schenken of aanbieden van sterke drank aan min achttienjarigen was en blijft verboden! Of je nu een vergunning hebt of niet!
Alcoholpops en cocktails?
Alcoholpops en alcoholhoudende cocktails vallen binnen de definitie van sterke drank... onafhankelijk van het alcoholpercentage dat ze hebben! Ze mogen NIET verkocht, geschonken of aangeboden worden aan minderjarigen!
Dergelijke dranken mag je m.a.w. niet standaard aanbieden in jeugdlokalen! Wil je ze tijdens een evenement opnemen in het assortiment drank, heb je de gemeentelijke vergunning nodig!

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Meer info

Met al uw vragen kan u terecht bij: