Print

Ondernemen

“Waar onze inwoners en verenigingen de hoekstenen vormen van onze maatschappij, vormen onze ondernemers en handelaars de ruggengraat”.  Ook in Scherpenheuvel-Zichem.

Scherpenheuvel-Zichem wordt beschouwd als  een buitengemeente, de groene long tussen centrumsteden Aarschot en Diest.  We kennen weinig of geen industrie, eerder sterke kernen gestoeld op de toeristische as Scherpenheuvel – Zichem – Averbode.

Er zijn 3 bedrijventerreinen of KMO-zones  te onderscheiden binnen onze stad: het bedrijventerrein langs de N10 (3 ha), Weg Messelbroek (9 ha) en Averbode Abdij (1,6 ha) met allerhande bedrijven en activiteiten.

Daarnaast wordt onze lokale economie gekenmerkt door detailhandel, bouwondernemingen, dienstverlenende bedrijven en HO.RE.CA. Vooral in hoofddorp Scherpenheuvel kennen we een sterke concentratie. Zichem heeft een rijk HO.RE.CA-bestand, de Norbertijnen van Averbode werken aan het op de kaart zetten van hun bier, kaas en brood en we hebben we onze eigenste Lekdreef.

Testelt heeft zo ook z’n eigen Meir, de Kattenstraat, waar handel zegeviert. Ook  de Houwaartstraat in Schoonderbuken kent enige bedrijvigheid. In andere deelgemeenten zoals Messelbroek, Okselaar, Keiberg en Kaggevinne vinden we ook ondernemerschap, enigszins beperkt en minder geconcentreerd. Ze zijn echter niet te verwaarlozen: ze geven allen een uniek karakter aan de deelgemeenten en aan onze stad in het algemeen.

De fiets- en wandelroutenetwerken zijn hier rond uitgebouwd. Het zijn pelgrimroutes met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel als  religieuze magneet. Verder tracht het stadsbestuur via ruimtelijke ordening en het investeren in aantrekkelijke centra, een gezond ondernemersklimaat te creëren.

Dankzij de erkenning als toeristisch centrum zijn de meeste winkeliers ook open op zondag. Een meerwaarde voor dagjesmensen en bedevaarders. De eigenheid en gezelligheid van elk handelscentrum, waarbij religieus erfgoed de rode draad vormt, typeert Scherpenheuvel-Zichem en zijn meer dan 1.400 ondernemers.

Sociale economie behoort tevens tot onze markt. Het plaatselijk tewerkstellingsinitiatief fabriceert kaarsen, voert energiescans uit en is tevens operatief in catering. Daarnaast herbergen ze een  poets- en groenploeg. 

Verder typeren de zaterdagmarkt, de jaarmarkt tijdens de Kaarskensprocessie en kermis Scherpenheuvel het aanbod aan ambulante handel.

Onze handelaars en ondernemers zijn verenigd en organiseren evenementen met enerzijds Middenstand Scherpenheuvel en anderzijds UNIZO Scherpenheuvel-Zichem.

Op zoek naar uw favoriete winkel, restaurant of onderneming,  neem gerust een kijkje op www.scherpenheuvel-zichem.handelsgids.be. Voor andere weetjes wat betreft onze lokale economie: www.madeinvlaamsbrabant.be/scherpenheuvel-zichem.