Print

Milieuvergunning

Omschrijving

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn binnen het kader van de milieuwetgeving.

Naargelang de veronderstelde hinder zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld.

 • Klasse 1: meest hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
 • Klasse 2: minder hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
 • Klasse 3: minst hinderlijke of risicovolle activiteit, enkel meldingsplicht
Voorwaarden

Het stadsbestuur is bevoegd voor de milieuvergunningen klasse 2 en de meldingen in klasse 3.
Hiervoor kan u terecht bij de dienst leefmilieu in het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel.
Milieuvergunningen klasse 1 worden toegestaan door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, tel 016 26 70 11.

Procedure

De reglementering over de vergunningsplicht staat in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen, afgekort Vlarem I.
De voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen, vindt u terug in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende Algemene en Sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, afgekort Vlarem II.

AO, het Agentschap voor Ondernemen biedt bedrijven een kosteloze begeleiding aan o.a. op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Neem zeker de handleiding voor een milieuvergunningsaanvraag eens door.

De Milieuvergunningenwegwijzer leidt u door de wetgeving over de milieuvergunning (Vlarem) en waar u rekening mee moet houden bij het realiseren van uw ondernemingsplannen.

Bedrag
 • milieuvergunning klasse 1 (met hoorzitting): 850 euro
 • milieuvergunning klasse 1: 750 euro
 • milieuvergunning klasse 2: 300 euro
 • de melding van de exploitatie van een inrichting klasse 3: 50 euro
 • de melding van stopzetting of overname van een inrichting: 50 euro
 • vereenvoudigde klasse 1: 300 euro
 • vereenvoudigde klasse 2: 150 euro
 • kleine verandering klasse 2: 150 euro