Print

Bermbeheerplan

De gemeente staat in voor het onderhoud van wegbermen langs de openbare weg. Het onderhoud gebeurt volgens het bermdecreet, d.w.z. een eerste maaibeurt vanaf half juni en een tweede maaibeurt vanaf half september met uitzondering van afwijkingen in het bermbeheerplan. Het maaisel wordt verwijderd van alle bermen. Het doel van deze werkwijze is een verarming van de bodem, waardoor zich meer planten- en diersoorten kunnen ontwikkelen.

Ecologisch bermbeheer dankzij bermbeheerplan

Ecologisch bermbeheer beoogt een bloem- en soortrijke berm te krijgen door een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en zonder bestrijdingsmiddelen. Je krijgt een waardevolle bloemrijke berm en een grote diversiteit in fauna o.a. vlinders en andere insecten.

Een bermbeheerplan omvat:

  • een inventaris van de bermen langs de gemeentewegen in beheer van de gemeente
  • de aanduiding van het type vegetatie, de breedte en de waardering van de bermen
  • de concrete uitwerking van het beheer met de technische aspecten en kaarten

 Bermheheerplannen voor ons grondgebied