Print

Begrafenistoelage oud-strijders

Omschrijving

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen van uw gemeente.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de oud-strijder tijdens de laatste 5 jaar vóór zijn overlijden minstens 1 jaar in onze gemeente gewoond hebben.

Procedure

Als nabestaande dient u een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.

Wat meebrengen?
  • bewijs van erkenning als oud-strijder (attest van Nationale Erkentelijkheid)
  • de overlijdensakte van de oud-strijder
  • een factuur dat de begrafeniskosten werden betaald
Bedrag

De tussenkomst door de gemeente bedraagt 125 euro.

Meer info

Indien u nog vragen heeft kan u hiermee terecht bij:

  • Eefje Devos: 013 35 24 32
  • Sebastiaan Degeest: 013 35 24 31
  • Marina Van Gelder: 013 35 24 30