Print

Huwelijksaangifte

Omschrijving

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De raadzaal is gereserveerd voor huwelijken tijdens volgende periodes:

 • werkdagen: van 9 u. tot 18 u.
 • zaterdagen: van 9 u. tot 13 u.

Fotograferen is toegelaten.
Aangepaste teksten en/of muziek: vooraf te bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Het huwelijk wordt voltrokken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte heeft ontvangen.
De voltrekking gebeurt in het openbaar; de aanwezigheid van getuigen is niet langer een verplichting, wel een mogelijkheid - maximaal vier getuigen.

  Procedure

  De aangifte moet gebeuren bij burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

  De aangifte gebeurt door beiden partners.

  U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt

  Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)

  Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, moet u  eveneens een voor eensluidend verklaarde vertaling voorleggen.

  Bedrag

  Aan een huwelijk zijn volgende kosten verbonden:

  • Trouwboekje: 37 euro

  Voltrekking huwelijk:

  • weekdag: 25 euro
  • zaterdag: 100 euro
  • feestdag: 175 euro
  Regelgeving

  [INHOUD VERWIJDERD]

  Meer info

  Indien u nog vragen heeft kan u hiermee terecht bij:

  • Eefje Devos: 013 35 24 32
  • Sebastiaan Degeest: 013 35 24 31
  • Marina Van Gelder: 013 35 24 30