Print

Huwelijk

Omschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

  De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

  Procedure

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt in de raadzaal van het stadshuis. De voltrekking gebeurt in het openbaar; de aanwezigheid van getuigen is niet langer een verplichting, wel een mogelijkheid - maximaal vier getuigen.
  Hiervan maakt hij dadelijk een huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

  De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

  Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

  Minimum 1,5 maand voor het huwelijk moet de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden.

  De dienst burgerzaken verzamelt alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

  De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland moeten hiervoor zelf instaan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

  Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.
  Indien u aangepaste teksten en/of muziek wenst, moet u deze vooraf tijdig bezorgen aan de dienst burgerzaken.

  Wat meebrengen?
  • Identiteitskaart van de partners
  • Het inlichtingenformulier voor samenstelling van een huwelijksdossier, u door ons bezorgd

  Personen van een andere nationaliteit dienen volgende stukken voor te leggen:

  • letterlijk afschrift van de geboorteakte
  • bewijs van identiteit
  • bewijs van woonst
  • bewijs van ongehuwde staat
  • nationaliteitsbewijs
  • wetscertificaat

  Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

  Bedrag

  Aan een huwelijk zijn volgende kosten verbonden:

  • Trouwboekje: 37 euro

  Voltrekking huwelijk:

  • weekdag: 25 euro
  • zaterdag: 100 euro
  • feestdag: 175 euro

   

  Regelgeving

  Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

  Meer info

  Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij:

  • Eefje Devos: 013 35 24 32
  • Sebastiaan Degeest: 013 35 24 31
  • Marina Van Gelder: 013 35 24 30
  Trefwoorden
  huwelijksstelsel
  huwelijkscontract
  huwen
  huwelijk