Print

Hoeveel betaal je?

De ouderbijdrage dekt alle verblijfkosten. Ze wordt berekend conform de bepalingen van Kind & Gezin. 

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind. Voorschools, naschools en op woensdagnamiddag wordt er gerekend per begonnen half uur. De bijdrage bedraagt 1,20 euro per begonnen half uur.

Op schoolvrije dagen en vakanties hanteren we de volgende 3 tarieven:

  • 4 euro: voor een periode van minder dan 3 uren
  • 6 euro: voor een periode tussen 3 en 6 uren
  • 10 euro: voor een periode van 6 of meer uren

Ook voor gezinnen die gebruik maken van de combinatie met grabbelpas, knuffelpas en sport zijn deze tarieven van toepassing.

Kortingen

Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig gebruik maken, wordt een korting van 25% toegestaan op de ouderbijdragen.
De korting is niet van toepassing op boetes en andere extra aanrekeningen.

Boetes

Met betrekking tot de vakantiewerking en schoolvrije dagen wordt, bij niet-tijdige annulatie een retributie van 5 euro in rekening gebracht.   Wanneer een kind niet komt opdagen zonder annulatie wordt een retributie van 10 euro in rekening gebracht.   Elke annulatie gebeurt door je inschrijving aan te passen in je online account van Ticketgang.

Bij laattijdig afhalen (na 19u stipt) wordt een boete van 15 euro per kind aangerekend.