Print

Ongedierte

Overlast of ongewenste bezoekers in uw tuin?

Ongewenste dieren, preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden: raadpleeg de bestrijdingsgids.

Steeds vaker zijn er klachten over rattenplagen, duivenplagen, overlast van muizen, vliegen, eksters, enz. Meestal zijn voedselbronnen en shelterplaatsen in de onmiddellijke omgeving de oorzaak van de ellende.

Met het nemen van enkele voorzorgsmaatregelen staat u al een een heel eind verder:

 • sluit het kippenhok goed af
 • voeder dieren met mate
 • beheer uw composthoop met 'vakmanschap' (bv geen gekookt eten op een composthoop, tijdig keren)
 • ruim hondenpoep op
 • verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers
 • zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen, denk hierbij ook aan de kippenren of andere dierenhokken én achterblijvend voedsel
 • vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven
 • zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten
 • stapel verpakte voeders op een pallet los van de muur
 • gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder

Kom meer te weten over de dieren in uw tuin op de website van Natuurpunt (vossen, vleermuizen, steenmarters, ratten , eikenprocessierupsen, buxusmot..). Agentschap Natuur en Bos (overlast en schade).