Print

Voorlopig rijbewijs

Omschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat u de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig.
Voorwaarden
  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een getuigschrift van onderricht-bekwaamheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

     

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen?
  • identiteitskaart
  • één recente pasfoto (indien uw foto op uw identiteitskaart niet recent is)
Bedrag

Het voorlopig rijbewijs kost € 24,00.

Meer info

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij: