Print

Europees rijbewijs

Omschrijving

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen?
  • identiteitskaart
  • voorlopig rijbewijs of uw huidig rijbewijs indien het gaat om een omwisseling
  • aanvraagformulier
  • één recente pasfoto (indien uw foto op uw identiteitskaart niet recent is)
  • attest van verlies/diefstal indien u niet meer in het bezit bent van een rijbewijs
  • rijgeschiktheidsattest van groep 1 of 2 (medische schifting)
  • attest vakbekwaamheid (basiskwalificatie)
Bedrag

De kostprijs voor een Europees rijbewijs is € 24,00

Meer info

Heeft u nog verdere vragen dan kan u steeds contact opnemen met: