Print

Elektronische identiteitskaart (eID)

Omschrijving

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

  Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.

  • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.
  Voorwaarden

  Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

  Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

  De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

  Procedure

  De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingskaart. U kunt ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst Bevolking.

  U meldt zich met de oproepingskaart aan bij de gemeente van uw hoofdverblijfplaats. Bij de aanvraag van een eID moet u aangeven of u de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. U krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

  Ongeveer twee weken na de aanvraag krijgt u een brief met uw nieuwe PIN en PUK-code, die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

  In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
  • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

  Als u de brief met de codes bent kwijtgeraakt kunt u de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

  Opgelet: als Belg bent u nog steeds verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht u zien dat u de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kunt u uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.

  In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (3 tot 5 dagen), maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst bevolking van uw gemeente.

  Wat meebrengen?

  Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

  • uw oproepingskaart
  • een recente pasfoto die aan de voorwaarden (PDF) voldoet die op de oproepingskaart staan
  • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

  Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:

  • uw oude identiteitskaart
  • de uitnodiging, voorzien van uw nieuwe PIN- en PUK-code, die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen
  Bedrag

  Normale procedure:

  • afleveringstermijn : ongeveer twee weken
  • kostprijs: € 20,00

  Dringende procedure:

  • aanvraag dient te gebeuren vóór 12 u.
  • afleveringstermijn: tweede werkdag na aanvraag
  • kostprijs: € 88,00

  Zeer dringende procedure:

  • aanvraag dient te gebeuren vóór 12 u.
  • afleveringstermijn: eerste werkdag na aanvraag
  • kostprijs: € 131,60

  Extreme spoedprocedure met levering in Brussel:

  • aanvraag dient te gebeuren vóór 12u.
  • afleveringstermijn: eerste werkdag na aanvraag
  • kostprijs: € 99,70
  • afhaling: FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel

  Opgelet voor beide spoedprocedures dient de aanvraag vóór 12 u. te gebeuren!
  Opgelet  Zater-, zon- en feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd. 
  Er is de mogelijkheid tot betaling via bancontact.

   

    

   Uitzonderingen

   Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

   Meer info

   Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij:

   • Anita Van Haelst: 013 35 24 34
   • Nadia Bruyninckx: 013 35 24 33
   • Natasja Verboven: 013 35 24 35
   • Shiva Afshoon: 013 35 24 50
   • Manuela Veekmans: 013 35 24 36