Print

​Scherpenheuvel-Zichem werkt aan de toekomst

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem keurden op 24 juni een nieuwe organisatiestructuur goed. We maken hierin een onderscheid tussen publieksgerichte diensten met dienstverlening voor de burger en de interne of ondersteunende diensten. Zo zetten we in op een efficiëntere werking, een meer kwalitatieve dienstverlening én op een hogere tevredenheid en motivatie van onze eigen medewerkers. Een aantal diensten verhuizen om dit mogelijk te maken. De verhuis gebeurt in verschillende fases.

Een nieuwe organisatiestructuur leidt naar een kwalitatieve dienstverlening waar de burger centraal staat, met aandacht voor de kwaliteit van het lokaal sociaal beleid zonder de meest kwetsbaren en de ouderen uit het oog te verliezen.

De nieuwe structuur is gebouwd op de soorten processen binnen de organisatie. Er wordt om te beginnen een onderscheid gemaakt tussen publieksgerichte diensten met dienstverlening voor de burger, en ondersteunende diensten die eerder intern gericht zijn. 

De publieksgerichte diensten worden onderverdeeld in drie afdelingen:

  • stadsontwikkeling, met alle grondgebonden en technische diensten, zoals omgeving, gebouwen of wegen en groen.
  • dienstverlening, met alle individuele dienstverlening voor de inwoners, zoals burgerzaken of sociale hulpverlening.
  • samenleving, met alle persoonsgebonden diensten, zoals cultuur, sport of onderwijs.

Elk van deze afdelingen zal worden aangestuurd door een afdelingshoofd.

De ondersteunende diensten worden onderverdeeld in vier clusters: financiën, HRM, stadspromotie en tot slot een cluster met alle managementprocessen kwaliteit en beleid.

In de nieuwe structuur werd naast een indeling van de diensten ook een duidelijke basis voor een dienstverleningsconcept geïntegreerd. De toegang tot de dienstverlening is georganiseerd op drie niveaus:

  • eerstelijnsbalies waarop basisinformatie wordt aangeboden of afspraken kunnen worden geboekt
  • tweedelijnsloketten waar rond overkoepelende thema’s een loket wordt ingericht
  • derdelijnsdienstverlening voor de uitgebreidere vormen van dienstverlening waarbij maatwerk nodig is.

Fase 1

We bouwen in den egger een centrale balie uit, waar je terecht kan met al je vragen over jeugd, cultuur, sport, den egger, gezondheid en gelijke kansen.

Op onze websites kan je nog steeds  terecht voor informatie, reservaties en inschrijvingen,... Deze worden voortdurend verbeterd. 

Heb je meer info of persoonlijk en gespecialiseerd advies nodig? Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers. Ze helpen je met plezier verder! Ook wanneer je bijvoorbeeld moeilijkheden hebt om online in te schrijven, kan je bij hen terecht.

In het gebouw vlak naast den egger, waar de buitenschoolse kinderopvang Baloe (gelijkvloers) en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (eerste verdieping) reeds gevestigd zijn, kan je nu ook terecht met je vragen over opvang, gezin en onderwijs.

Op maandag 8 november verhuisden de medewerkers van de diensten cultuur, jeugd, sport, preventie en buitenschoolse kinderopvang naar hun nieuwe werkplek. 

Fase 2

In volgende fases verhuizen ook andere diensten. We houden je op de hoogte.