Print

Verkeerseducatie

Jaarlijks organiseren de dienst mobiliteit, de preventiedienst en de politie verkeersdagen voor de leerlingen van het basisonderwijs.

  • Voor de leerlingen van de eerste graad kunnen de scholen een bezoek van de politie aanvragen.
  • Voor de leerlingen van de tweede graad kunnen de scholen een fietsbehendigheidsparcours laten opstellen op school.
  • De leerlingen van de derde graad komen onder politiebegeleiding per fiets een halve dag naar de sporthal van Averbode of naar den egger in Scherpenheuvel. Zij leggen hier een individueel fietsexamen af.