Print

Signalisatievergunning aanvragen voor het uitvoeren van werken

Omschrijving

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.
Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Procedure

Voor kleine werken  moet deze vergunning één week op voorhand aangevraagd worden, voor grote werken (inname van minstens de helft van de rijweg, ...) drie weken. Bij grote werken wordt een voorstel van signalisatieplan bij de aanvraag gevoegd.

Om de administratieve afhandeling van uw aanvraag te vereenvoudigen kan u alvast de aanvraag voor een signalisatievergunning afdrukken en uw persoonlijke gegevens invullen. 
Particulieren kunnen eveneens het elektronisch formulier invullen.

Er wordt een belasting geheven op de inname van openbaar domein. De belasting bedraagt 0,30 euro per vierkante meter per dag, met een minimum van 25 euro per aanslag.
Deze belasting is niet van toepassing voor bouwmaterialen, werktuigen, containers en ladders gedurende maximum 48 uur vanaf het begin van de inname.