Print

Geweld

Partnergeweld is onaanvaardbaar maar komt nog vaak voor.
Het kent ook vele gezichten: fysiek geweld zoals slaan en stampen, maar net zo goed bedreigingen, schelden, vernederingen, seksueel misbruik of het vernielen van persoonlijke eigendommen door de (ex)partner.  Het kan overal voorkomen ongeacht leeftijd, opleiding, land waar je geboren bent,… De schaamte en de pijn die deze slachtoffers ervaren maakt het voor hen  erg moeilijk om erover te praten en hulp te zoeken.

De stad Scherpenheuvel-Zichem werkt i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant  mee aan de jaarlijkse nationale campagne tegen partnergeweld.   De blikvanger van de campagne zijn  affiches, bierviltjes en een facebookpagina.   De campagne wil  mannen/jongens er op wijzen dat ook het gebruik van scheldwoorden en verbaal geweld ernstig geweld is, vernederend is en hen aansporen om dit gedrag te veranderen.   De campagne richt zich naar mannen omdat het op 25 november de Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen is .  Zowel mannen als vrouwen kunnen slachtoffer of dader zijn al worden vooral vrouwen getroffen.

Iedereen kan terecht op de hulplijn bij misbruik, geweld en kindermishandeling (tel. 1712) , of bij tele-onthaal (tel. 106) of een CAW (www.CAW.be) voor informatie, advies of directe hulp.  Slachtoffers, maar ook plegers, kinderen, familie, buren en andere betrokkenen. 

Meer info : www.partnergeweld.be