Print

Drugs

In Scherpenheuvel-Zichem staan de preventiedienst en het Mobiel Ambulant Team (MAT) samen in voor de drugspreventiewerking. Preventie én hulpverlening zijn immers onontbeerlijk om problemen met drugs te voorkomen.

Preventie

Ondersteuning scholen

In het kader van drugpreventie is het belangrijk dat jongeren verantwoord leren omgaan met genotsmiddelen om zo te voorkomen dat ze problemen krijgen met het gebruik van alcohol, medicatie of illegale drugs.
Het is belangrijk hiermee al van start te gaan in het kleuter- en lager onderwijs. De preventiedienst ondersteunt de scholen van Scherpenheuvel-Zichem in het werken met preventieve programma’s en lessenpakketten die ruimer werken en vooral gericht zijn op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De preventiedienst biedt informatie, vorming en ondersteuning aan de scholen.

Ondersteuning jeugdverenigingen en -huizen

We vinden het belangrijk om in deze organisaties een alcohol- en drugsbeleid uit te werken. Zo'n beleid is altijd gestoeld op drie pijlers: interventie, regels, preventie. Voor de uitwerking hiervan werken we samen met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Ook andere interessante vormingen en preventie-initiatieven worden aangeboden en ondersteund.

Informatie over reglementering, hulpverlening, producten, ...

Ook voordrachten voor verenigingen, oudercomités,… over drugpreventie behoren tot ons aanbod en worden in samenwerking met ’t Wit Huis gerealiseerd.

Hulpverlening

De drughulpverlener maakt deel uit van het Mobiel Ambulant Team. Je kan bij hem terecht als je vragen of problemen hebt in verband met je eigen druggebruik of het druggebruik van mensen in je omgeving (vrienden, familie, …). Ook als je gewoon iets kwijt wil of meer wil weten in verband met drugs kan je bij hem terecht.

Verantwoordelijke:
Kris hazenbosch
Basilieklaan 75
3270 Scherpenheuvel
Tel: 013 77 83 59

Permanentie: woensdag van 15.00-18.00 uur (andere dagen op afspraak)