Vacatures

Wil jij graag werken in een positieve en toekomstgerichte organisatie waar respect voorop staat en iedereen zich goed voelt? 
Vind je, net als wij, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en professionaliteit belangrijk?
Draag je graag bij aan een duurzame samenleving waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is?
Dan kijken wij uit naar jouw kandidatuur! 

1 voltijds diensthoofd grondgebiedszaken (A4a-A4b) (m/v/x) - statutair

Je bent hoofd van de dienstengroep grondgebiedszaken, bestaande uit de diensten openbare werken, gebouwen, mobiliteit, uitvoering en ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en groen. Je coacht de medewerkers van deze diensten, biedt hen technische ondersteuning en coördineert de projecten en werkzaamheden. Je kan het bestuur technisch onderbouwd adviseren in dossiers over wegenis en het gemeentelijk patrimonium en weet concrete oplossingen voor te stellen. Je volgt de projecten die hieruit voortvloeien nauwgezet op.

Meer info

Maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v/x) - aanleg wervingsreserve

Je helpt de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat elke inwoner een menswaardig leven kan leiden.Je zorgt voor de opvang en begeleiding van cliënten en ondersteunt hen in het verminderen of wegwerken van hun problemen. Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties op met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW om de hulpverlening aan de cliënt te bevorderen en af te stemmen.

Meer info

1 voltijds arbeider vrije tijd (D1-D3) (m/v/x) - startbanenstelsel

Je houdt toezicht in en rond de sportzaal en staat in voor het onderhoud hiervan. Je maakt hiervoor gebruik van de juiste schoonmaaktechnieken, onderhoudsproducten en reinigingsautomaten. Je bent flexibel wat permanentie betreft, avond en weekendwerk vormen geen probleem.

Meer info

1 voltijds deskundige stadspromotie (B1-B3) (m/v/x) - contractueel

Je werkt mee aan de opmaak, uitvoering en evaluatie van het citymarketingbeleid waarbij het unieke aanbod aan historisch en groen patrimonium en recreatie verder uitgebouwd wordt. Je vervult een brugfunctie naar de ondernemers en handelaars van onze stad.

Meer info

1 voltijds interne preventieadviseur (B1-B3) (m/v/x) - contractueel

Je bent verantwoordelijk voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk binnen stad en OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Je geeft advies over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen. Je bent verantwoordelijke voor het preventiebeleid en je stelt o.a. een globaal preventieplan en jaarlijks actieplan op en je analyseert werkposten en arbeidsongevallen.

Meer info