Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Wat

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Type

financieel voordeel

Doelgroep

burger
organisatie

Thema

cultuur, sport en vrije tijd