Print

Aanplakken van affiches

Door het stadsbestuur zijn er infozuilen voorzien op strategische plaatsen in de stad.

De inrichters van tijdelijke evenementen van socio-culturele aard, inclusief gemeentelijke diensten, mogen gratis publiciteit maken op de infozuilen. Alle andere aankondigingen onder meer van politieke of commerciële aard, zijn verboden op de infozuilen.

Voorwaarden

 • De affiches dienen aangeboden te worden bij de jeugd- of cultuurdienst . De affiches krijgen een sticker en een stempel als ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Enkel de affiches met een sticker en een stempel mogen aangeplakt worden op de aanplakzuilen.
 • Op de infozuilen mogen enkel affiches worden gehangen met een maximale grootte van 50 x 70 cm.
 • Op de affiches moet de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en telefoonnummer) en de inrichtende persoon of vereniging worden vermeld.
 • De aanplakbrieven mogen maximum. 1 maand op voorhand opgehangen worden.
 • Per infozuil zullen maximum 2 aanplakbrieven per activiteit aangebracht worden, meer bepaald 1 affiche per zuilkant.
 • Bij meerdere aanvragen voor aanplakking beslist de gemeentelijke dienst jeugd/cultuur welke activiteit mag aangekondigd worden. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk activiteiten aan bod te laten komen op de gemeentelijke infozuilen. In ieder geval zal voorrang gegeven worden aan de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.

Verwijderingen worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Het is particulieren en verenigingen strikt verboden andere aanplakkingen te overplakken, af te rukken, te bevuilen of te beschadigen.

De overtreders zullen in toepassing van het GAS-reglement bestraft worden. Bovendien kan de overtreder voor zes maanden geweigerd worden nog affiches voor aanplakking aan te bieden.

Lokaties van de aanplakborden

 • Okselaar: zaal ’t Laer, Brabantsebaan
 • Averbode: Sint Jansplein, Westelsebaan + sporthal Averbode, Vorststraat
 • Keiberg: Kerk, Lobbensestraat
 • Scherpenheuvel: rotonde Basilieklaan + parking gc den egger, August Nihoulstraat
 • Testelt: zaal Concordia, Tuinwijk
 • Schoonderbuken: voetbalterrein, Houwaartstraat
 • Messelbroek: kerk, Testeltsebaan