Kopieservice voor verenigingen

Wat

Erkende verenigingen kunnen gebruik maken van de kopieservice.

Procedure

Bezorg de te kopiëren papieren aan de jeugd-, cultuur-, sport- of welzijnsdienst.

  • De stedelijke administratie krijgt min. 7 en max. 10 werkdagen de tijd om de gevraagde kopijen te maken. Indien de stedelijke administratie de kopijen vlugger wil maken, kan dit en moet dit afgesproken worden met de vereniging. Een vereniging kan nooit eisen de kopijen vlugger dan 7 werkdagen in haar bezit te krijgen.
  • Kopijen van ledenbrieven, ledenboekjes, enz. zijn beperkt tot het aantal leden van de vereniging.
  • Aankondiging van commerciële activiteiten (zoals fuiven, eetdagen …) zijn beperkt tot max. 500 A4 en max. 100 A3 kopijen per activiteit met een max. van 10 activiteiten per jaar.
  • Boven deze limieten worden er geen kopijen gemaakt door de stadsdiensten.

Let op: de te kopiëren stukken mogen geen sponsoring vermelden