Jubileumtoelage voor verenigingen

Wat

Elke stedelijk erkende vereniging van Scherpenheuvel-Zichem, die een jubileum viert, kan hiervoor in het jaar van de viering een éénmalige premie krijgen van 100 euro voor het organiseren van een feest ter gelegenheid van respectievelijk het 25-, 50-, 75-, 100-, 125-, 150-, 175- of 200-jaar bestaan van de vereniging.

Procedure

Een aanvraag tot subsidie moet minstens 1 maand voor de aanvang van de feestviering worden ingediend. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de cultuurdienst. De nodige bewijsstukken betreffende het zoveel jarig bestaan van de vereniging moeten worden bijgevoegd. 
De leden van de vereniging moeten schriftelijk op de hoogte gesteld worden van dit feest. Op de uitnodiging wordt de medewerking van de stad Scherpenheuvel-Zichem vermeld ofwel door middel van het logo van de stad ofwel met de tekst ‘in samenwerking met het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem’. De dag zelf moet een banner met het logo van de stad Scherpenheuvel-Zichem duidelijk zichtbaar opgesteld worden. Deze banner is gratis te verkrijgen bij de cultuurdienst.
Na het feest dient de vereniging de verantwoordingsstukken in en zal de premie worden uitbetaald. Enkel het bedrag waarvoor verantwoordingsstukken zijn ingediend, zal worden uitbetaald met een maximum van € 100.