Print

Werkingssubsidies voor harmonies en fanfares

Elke stedelijk erkende harmonie en fanfare van Scherpenheuvel-Zichem kan een subsidie ontvangen als volgt:

  • 700 euro aan de harmonie of fanfare die zijn werking en leden hoofdzakelijk heeft op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem;
  • 350 euro aan de harmonie of fanfare die zijn werking en leden heeft op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en op het grondgebied van een andere gemeente;
  • 120 euro aan de harmonie of fanfare die het jaarlijks Te Deum ter gelegenheid van Koningsdag te Scherpenheuvel opluistert.

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste voor 15 september van het volgende werkjaar door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus). Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.

Voorwaarden

Raadpleeg het reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.