Print

Werkingssubsidies cultuurverenigingen

Alle stedelijk erkende amateurkunsten- (met uitzondering van de fanfares en harmonieën), hobby- en erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem kunnen werkingssubsidies krijgen. Deze worden toegekend op basis van activiteiten, die plaatsvonden in het voorbije werkjaar. Voor de uitbetaling van de subsidie voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van 18.000 euro.

Activiteiten die in aanmerking komen zijn activiteiten van de verenigingen en de omkaderingsactiviteiten. Activiteiten die niet in aanmerking komen zijn activiteiten met een uitgesproken commercieel karakter (feesten, bals, fuiven, eetdagen,…) en activiteiten die reeds door de stad Scherpenheuvel-Zichem worden ondersteund via een ander reglement.

Hoe vraag je het aan?

Je kan de nodige aanvraagformulieren verkrijgen bij de dienst cultuur. De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste voor 15 september van het volgende werkjaar door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 01 september tot en met 31 augustus).

Voorwaarden

Raadpleeg het reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.