Print

Testelt

Testelt wordt voor het eerst vermeld bij de stichting van de norbertijnenabdij van Averbode in 1134. Het is opvallend dat de oudste schrijfwijze overeenkomt met de huidige.

Voortberg

De Voortberg is een Hagelandse getuigenheuvel van ongeveer 50 meter hoog aan de oever van de Demer. Op oude kaarten staat de heuvel bijna altijd als "Wijngaardberg" aangeduid. Een toepasselijke naam als je bedenkt dat de zuidflank bedekt was met wijnranken.

Vandaag wordt de Voortberg in het landschap gemarkeerd door een hoge zendmast voor tv-distributie.

Sint-Pieterskerk

Net als vele andere kerken in de Demervallei is de Sint-Pieterskerk opgetrokken uit bruine ijzerzandsteen, die plaatselijk werd ontgonnen en bewerkt. Het koor stamt uit de vijftiende eeuw, de toren is waarschijnlijk een eeuw jonger.

De kerk bestond ooit uit drie beuken, maar de zijbeuken verdwenen toen het middendeel tot één enkel schip werd omgevormd in de late achttiende eeuw. De Sint-Pieterskerk vormt een mooi geheel met de kerkhofmuur, samen vormen ze een straatbeeld dat beschermd is.

Watermolen

De prachtige watermolen draagt twee jaartallen. Op de zijgevel geeft een metselaarsteken 1608 als bouwjaar, maar boven de deur vinden we het jaar 1678 terug. Het cijfer boven de deur hoort bij het wapenschild van Servaas Vaes, een abt van Averbode die erg graag zijn stempel drukte. Stille getuigen van zijn ambitie zijn de vele monumenten die hij liet bouwen of verbouwen. Zijn wapenspreuk luidt dan ook "Ne quid nimis" (Latijn: "In niets teveel").

De molen was eigendom van de abdij van Averbode, net als de verdwenen slagmolen die plaats heeft gemaakt voor villa "Ter Wolf". Vroeger draaiden hier vier molenraderen mee op het ritme van de Demer. De molen werd liefdevol gerestaureerd door de huidige eigenaar.

Villa "Ter Wolf"

Een prachtige villa uit het begin van de twintigste eeuw, die de typerende natuurlijke vormen van de art nouveau laat zien. De krullen en vloeiende kromme lijnen probeerden de natuur na te bootsen en verwijzen naar bladeren, ranken en vruchten.

Art nouveau wordt vaak gezien als een stadsstijl, maar de villa laat zien dat er ook buiten de stad een decor voor bestaat. Vind je misschien dat deze kunststijl hier beter tot zijn recht komt?