Print

Messelbroek

Sint-Michielskerk

Toen de prins-bisschop van Luik in 1147 al zijn bezittingen opsomde, vermeldde hij ook Testelt en Messelbroek. In die tijd stond er in Messelbroek niet veel meer dan een kleine kapel. Als we prins-bisschop Hendrik van Leyen mogen geloven betaalden de witheren van Averbode huur voor deze gronden. Pas aan het einde van de twaalfde eeuw kreeg de abt van Averbode het recht om de pastoor te kiezen.

In de dertiende eeuw werd de kapel een echte kerk - ze werd vergroot met een koor en een toren. De toren was bekroond met een scherpe spits en opgetrokken uit ijzerzandsteen, een steensoort met een typische bruine kleur die vaak terugkomt bij middeleeuwse gebouwen in onze streek.

In het midden van de achttiende eeuw werd het schip van de kerk afgebroken en herbouwd met een nieuw grondplan. Aan het begin van de twintigste eeuw werd ook dit kerkgebouw met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een nieuwbouw naar het ontwerp van architect Langerock.

De huidige kerk is nauwelijks ouder dan honderd jaar. Enkel de middeleeuwse toren slaagde erin de bouwwoede van opeenvolgende generaties te overleven.