Print

Cultuurraad

Doel

De cultuurraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het gemeentebestuur over alle culturele aangelegenheden. De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Raad van bestuur

  • Voorzitter: Hilde Laureys
  • Secretaris: Chris Minten 
  • Penningmeester: Emiel Van Cauwenbergh

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 7 juni 2001 en gewijzigd in zitting van 1 maart 2010 en 16 februari 2012.

Samenstelling

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

De algemene vergadering wordt samengesteld met:

  • afgevaardigde van elke publieke of private organisaties die een actieve culturele werking in de stad hebben
  • geïnteresseerde inwoners (deskundige cultuur).

Aansluiten bij de cultuurraad

Een organisatie die lid wenst te worden van de cultuurraad kan dit kenbaar maken via de aanvraag tot erkenning van de verenigingen of een schriftelijke aanvraag doen aan het bestuur van de cultuurraad.

Voor bijkomende info kan u terecht bij de cultuurdienst of mailen naar cultuur@scherpenheuvel-zichem.be