Print

Sport

Subsidies voor erkende sportverenigingen

Vanaf 1 juli 2018 is een vereenvoudigd reglement van toepassing.

Wie kan er beroep op doen?

Door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen, die voldoen aan alle subsidievoorwaarden (zie subsidiereglement). De criteria voor erkenning zijn opgenomen in het erkenningsreglement.

Hoe vraag je het aan?

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het gemeentebestuur op de daartoe bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren deels vóór 15 februari en deels vóór 1 juli van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juli voorafgaandelijk aan het jaar van indiening tot 30 juni van het jaar van indiening.

Wat houdt de werking in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, op basis van criteria die de kwaliteit van een sportvereniging bepalen. Meer informatie kan je terugvinden in het volledige subsidiereglement voor erkende sportverenigingen.

Subsidies voor erkende voetbalverenigingen

Vanaf 1 juli 2016 is een aangepast reglement van toepassing.

Wie kan er beroep op doen?

Door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen, die lid zijn van de K.B.V.B. en voldoen aan alle subsidievoorwaarden (zie subsidiereglement).

Hoe vraag je het aan?

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het gemeentebestuur op de daartoe bestemde formulieren en is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen (o.a. facturen). Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren vóór 1 juli van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van het lopende boekjaar.

Wat houdt de werking in?

Meer informatie kan je terugvinden in het volledige subsidiereglement voor voetbalverenigingen.

Onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen

Dit retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 23.10.2013 en is van toepassing vanaf 01.07.2014.

Meer info kan je terugvinden in het aanvraagformulier.

In zitting van 23.06.2014 heeft de gemeenteraad ook een nieuw gebruikersreglement voor het onderhoud van de grasvelden ten behoeve van verenigingen goedgekeurd.