Print

Seniorenraad

Het doel van de seniorenraad is het uitbrengen van advies over aangelegenheden die de senioren aanbelangen.

Dit houdt in:

  • het behandelen van alle zaken die de senioren aanbelangen op plaatselijk vlak
  • het geven van advies op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW
  • de samenstelling bevorderen i.v.m. seniorenwerk en - zorg
  • adviezen uitbrengen i.v.m. huisvesting, dienstverlening, maatschappelijke en culturele participatie, veiligheid en mobiliteit

Samenstelling seniorenraad

  • Voorzitter: Josée Van Aerschot, Park Ter Heide 39, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
  • Secretaris: Els De Kock, Tiensestraat 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
  • Penningmeester: François Geyskens, Prattenborgplein 25,3270 Scherpenheuvel-Zichem

Alle info over de seniorenraad kan u verkrijgen bij de voorzitter of bij de dienst welzijn.

Statuten

De statuten werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2014.

Subsidiëring van de plaatselijke seniorenverenigingen

Alle stedelijke erkende seniorenverenigingen kunnen werkingssubsidies krijgen. Deze worden toegekend op basis van activiteiten die plaatsvonden in het voorbije werkjaar.

U kan deze subsidies voor uw vereniging aanvragen via onderstaand invulformulier.