Print

Nieuwe algemene politieverordening

Omdat de oude politieverordening al van 1984 is, bevatte ze heel wat bepalingen die nu, dertig jaar later, niet meer relevant of zelfs overbodig waren. Bovendien kwam het door de ingewikkelde procedures ook maar zelden tot een effectieve bestraffing van overlast.
 
Bovendien stelde de nieuwe GAS-wetgeving de stad voor een aantal keuzes.

De stad heeft van deze wetswijziging gebruik gemaakt om de bestaande regels rond overlast onder te loep te nemen, aan te passen en verouderde onderdelen te schrappen. Het resultaat is één actueel en gecoördineerd reglement waarin alle regels rond de leefbaarheid van de stad en het beperken van overlast zijn opgenomen. Dit nieuwe reglement gaat vanaf 1 januari  2016 in.

Wie het nieuwe reglement overtreedt, wordt voortaan bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie, de zogenaamde GAS-boete. Dit houdt in dat er een boete kan worden opgelegd van maximum 350 euro voor volwassenen, voor minderjarigen is dit beperkt tot 175 euro. Het opleggen van een eventuele boete gebeurt nog steeds door de provinciale ambtenaren die hiervoor door de stad werden aangesteld.

Naar aanleiding van dit nieuwe reglement, werden ook een aantal zaken bevestigd en/of ingevoerd:

  • Hoewel de aangepaste GAS-wet het mogelijk maakt om de minimumleeftijdsgrens waarop iemand een GAS-boete kan krijgen op 14 jaar te zetten, kiest Scherpenheuvel-Zichem ervoor om die op 16 jaar te laten.
  • Bij inbreuken door minderjarigen zal er altijd bemiddeling worden aangeboden.
  • Daarnaast is er ook een zogenaamde ‘procedure van ouderlijke betrokkenheid’ mogelijk. Dit betekent dat de ouders van minderjarige overtreders de kans krijgen om zelf een straf op te leggen waardoor een boete vermeden kan worden.
  • De vaststellingen gebeuren nog steeds door de politie. Zij beschikken immers over de nodige know-how over het correct opstellen van een proces-verbaal.

Enkele voorbeelden van inbreuken:

  • Sluikstorten op gelijk welke manier.
  • Samenscholen of betogen op de openbare weg zonder dit op voorhand aan te vragen.
  • Zonder reden of noodzaak lawaai maken dat de rust van de inwoners verstoort, zowel overdag als ’s nachts.
  • Het niet opruimen van hondenpoep door de begeleiders van de hond.
  • Opzettelijke vernielingen en vandalisme.