Print

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Wat is een ruimtelijk structuurplan ?

Een ruimtelijk structuurplan is een document waarin beschreven staat hoe we in de toekomst willen omgaan met onze ruimte.  Deze is immers beperkt en met een structuurplan maken we dan ook afspraken over hoe we die ruimte samen gaan gebruiken.  Structuurplannen worden uitgewerkt op de drie beleidsniveaus, het gewest, de provincie en de gemeente.  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dient zich te schikken naar de bepalingen van de hogere structuurplannen van het gewest en de provincie.

Definitief gemeentelijk ruimtelijk strucuurplan.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd door de Deputatie Vlaams-Brabant op 11 januari 2007.

Bijlages