Print

FairTradeGemeente

Wat zou u ervan denken als u per maand minder verdient dan u nodig hebt om uw huis, eten en de school van de kinderen te betalen? Niet omdat u luierikt. Integendeel, u werkt zich uit de naad. Maar omdat u voor uw werk een negentiende-eeuws loon ontvangt.

In het Zuiden verkeren miljoenen mensen in dat geval. Boerenfamilies. Ze kunnen niet leven van het voedsel dat ze verbouwen. Vreemd? Niet echt, want ze produceren voor de wereldmarkt: koffie, thee, cacao, katoen... En de markt dicteert de prijzen.

Nochtans kan het anders. En beter. Dat bewijst fair trade of eerlijke handel. Het principe is eenvoudig. Fair trade garandeert de boer en boerin in het Zuiden een prijs waarmee zij een eerlijk inkomen verwerven. We betalen misschien een paar eurocenten extra voor een fairtradeproduct. Maar daarmee komen de boer en zijn familie wél vooruit.  

Om fair trade te ondersteunen, loopt al enkele jaren de campagne FairTradeGemeente. Bijna 200 Vlaamse gemeenten, waaronder ook Scherpenheuvel-Zichem, doen mee. FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat de gemeente en haar inwoners Fair Trade en lokale duurzame landbouw een warm hart toe dragen en er ook effectief werk van maken. Een gemeente moet hiervoor voldoen aan 6 criteria:

  1. Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade. Met woorden, en met daden.
  2. Minstens 2 fairtradeproducten zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels. En in de horeca worden ze geserveerd.
  3. Lokale scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten.
  4. Een goede media-strategie houdt de campagne lang in het nieuws. Zo voelt iedereen (inwoners, handelaars, organisaties) zich gewaardeerd voor zijn engagement.
  5. Een lokale trekkersgroep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor continuïteit. 
  6. Met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

Op die manier werken lokale overheden, winkels, horecazaken, scholen, bedrijven, organisaties en individuele burgers mee aan een meer rechtvaardige Noord-Zuid verhouding. Met eerlijke handel voor de kleinschalige producent in het Zuiden en duurzame landbouw voor de producent in onze eigen streek.

Het model is een gezamenlijk initiatief van 11.11.11, Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels en Vredeseilanden.