Print

Burgemeestersconvenant

Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling.  Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU.

Het Burgemeestersconvenant is een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren.

Op 25 juni 2014 ondertekenden maar liefst 57 Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeestersconvenant waaronder ook Scherpenheuvel-Zichem. Door de krachten te bundelen zullen de gemeenten zo meewerken om de klimaatverandering te temperen om zo een duurzame toekomst te bieden voor onze kinderen, kleinkinderen en komende generaties.

Klimaatactieplan Scherpenheuvel-Zichem (ingediend op 07.12.2015 bij Europa, officieel goedgekeurd door de Europese commissie op 29.10.2016)

Klimaatacties Scherpenheuvel-Zichem

Overzicht uitgevoerde en geplande energiebesparende acties