Een klacht indienen

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over onze (niet-)dienstverlening.

Een uiting van ontevredenheid wordt pas echt als klacht onderzocht in bepaalde gevallen. Het moet om een ‘conflictsituatie’ gaan tussen een burger en een dienst. We maken dus duidelijk een onderscheid tussen een klacht enerzijds en anderzijds een gewone vraag tot informatie (waarvoor u het contactformulier kan gebruiken) of een melding van een gebrek, bijvoorbeeld aan de weg.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden waarom een klacht niet aanvaard wordt: anonieme klachten, lopende gerechtelijke procedures, als we geen betrokken partij zijn, kritiek op algemeen beleid… Al deze uitzonderingen vindt u in het klachtenreglement. Elke klacht, melding of vraag wordt in de mate van het mogelijke wel beantwoord.

Persoonlijke gegevens
Mijn klacht

Laad een foto of bestand op om het probleem te verduidelijken.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Door de gegevens op dit formulier in te vullen geeft u uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerking in kader van deze dienstverlening volgens de geldende wetgeving. Lees meer over de privacyverklaring en de bescherming van je persoonsgegevens op www.scherpenheuvel-zichem.be/privacy.