Over en voor vrijwilligers

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Heb je nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

Maak mondmaskers en help mee om het coronavirus te bestrijden

mondmasker

Met de versoepeling van de maatregelen in het vooruitzicht, is de vraag naar mondmaskers nog groter geworden. Ondanks de leveringen van mondmaskers aan de thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en zorginstellingen van onze stad, kunnen we zeker extra mondmaskers gebruiken. Wil jij snel aan de slag? Je vindt een handleiding voor het maken van mondmaskers op www.maakjemondmasker.be.

Meer info

Rode Kruis Vlaanderen zoekt genezen coronapatiënten

Coronavirus

Rode Kruis Vlaanderen roept genezen coronapatiënten op om plasma te geven om zo bij te dragen aan de behandeling van COVID-19.

Meer info

Help de helpers

Coronavirus

Sinds het begin van de corona-uitbraak melden ook heel wat mensen zich aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan, al dan niet met medische achtergrond.

Om dat vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk te koppelen aan de noden van de zorginstellingen, schakelt de Vlaamse overheid nu het nieuwe vrijwilligersplatform Help de Helpers in.

Meer info

Evenementenaanvragen worden voorlopig niet behandeld

Het is op dit moment onmogelijk om in te schatten wanneer de maatregelen van de federale overheid m.b.t. openbare activiteiten worden opgeheven. Aanvragen voor evenementen worden niet behandeld tot er meer duidelijkheid is. Het aanvraagformulier werd tijdelijk offline gehaald. 

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem Helpt

lachende vrouw

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Zij kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden.

Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de stad het centraal platform Scherpenheuvel-Zichem Helpt opgestart. Zo kunnen we de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen om zo voor zoveel mogelijk mensen iets te betekenen.
In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard.

Meer info