Print

Stedelijke milieuadviesraad

De Stedelijke Milieuadviesraad (SMAR) werd opgericht in 1984.
De samenstelling bestaat uit afgevaardigden van diverse verenigingen en personen die uit "belang voor het leefmilieu" een steentje wensen bij te dragen in de milieuproblematiek van de stad.
De SMAR vergadert elke tweede woensdag van de maand. Zij adviseren niet alleen dossiers voor het schepencollege en/of de gemeenteraad maar zij werken ook voorstellen uit.