Print

Schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan waarin personeel, ouders en lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.
De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie, maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
Daarnaast heeft de school een adviesbevoegdheid over bv. samenwerkingsverbanden met andere irichtende machten (scholengemeenschap) of beleid inzake projecten (avonturenweekend).
Tot slot heeft ze ook een overlegbevoegdheid, over bv. de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd voor zover deze niet zijn opgenomen in het schoolreglement (zee- en bosklassen).
De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Samenstelling

  • Geleding van de ouders: Bart Verboven, Ilse Dioos, Koen Troch (voorzitter), Bea Broeckaert
  • Geleding van het personeel: Nicky Siongers, Karolien Muës, Greet Van Diest, Inge Mattheus
  • Geleding van de lokale gemeenschap: Chris Ponsaerts, Lucien Mues, Jos Van Gossum, Tine Peeters